Verduurzaming in de praktijk bij Van Keulen Hout en Bouwmaterialen

08-07-2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) begint met goed beleid. Maar voor een optimaal resultaat is het omzetten van het beleid naar de dagelijkse praktijk essentieel. Alle medewerkers van Van Keulen Hout en Bouwmaterialen zijn hier dagelijks mee bezig.

We zetten ons graag in om de acht pijlers van het MVO-beleid in concrete resultaten om te zetten. We vinden het daarbij belangrijk dat dit zo goed mogelijk aansluit op de ervaringen van onze klanten.

Hoe gaat dit nu precies, beleid omzetten naar de dagelijkse praktijk? In dit artikel geven we twee voorbeelden. We lichten de praktische kant van twee onderdelen van het MVO-beleid bij Van Keulen toe: onze verkoop van duurzame bouwmaterialen, en hoe we kennis over optimaal gebruik van deze materialen verspreiden en vergroten.
» meer over MVO bij Van Keulen

Greenworks: herkenbaarheid duurzame producten

Onder de naam Greenworks biedt Van Keulen duurzame bouwmaterialen aan in de vorm van een duidelijk herkenbaar assortiment groene producten. De Greenworks producten dragen bij aan verduurzaming van de bouw, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Bij elk product kijken we zorgvuldig naar de duurzame én comfort kenmerken en de milieuprestaties.

Daarbij kijken we ook of het product aansluit op de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid. De complete levenscyclus van een product nemen we onder de loep. Dat begint bij de vraag welke grondstoffen er worden gebruikt bij de productie. En wat gebeurt er aan het eind van de levensduur van een product? Is het product herbruikbaar, en hoe wordt het verwerkt na bijvoorbeeld de sloop van een gebouw?

Elk Greenworks product heeft een bijbehorend productinformatieblad. Hierop staat aangegeven aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Deze kenmerken zijn afgeleid van de zogenoemde levenscyclusanalyse en geven informatie over gebruikte grondstoffen, het productieproces, toepassing, verpakking en certificaten.
» meer over Greenworks

Hout met het FSC® en PEFC™-keurmerk

Het verkopen van hout met het FSC® en PEFC™-keurmerk is een goed voorbeeld van het omzetten van MVO-beleid naar de dagelijkse praktijk. Naast hout zijn er natuurlijk nog veel meer producten die bijdragen aan een beter milieu. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparend isolatiemateriaal. Ook zijn bij Van Keulen 100% circulaire spaanplaten verkrijgbaar

Minder afval produceren is ook een belangrijk onderdeel van verduurzaming. Daarom is het goed om naast de keurmerken ook te kijken naar onderhoudbaarheid. Zijn materialen goed te onderhouden of zelfs onderhoudsvrij of zijn ze makkelijk te repareren? Het draagt allemaal bij aan een beter milieu: hoe minder we weggooien hoe minder snel de wereldwijde afvalberg groeit. Hopelijk daalt deze zelfs.
» meer over FSC® als PEFC™

Kennis over verantwoord materiaalgebruik verspreiden

Het verkopen van duurzame bouwmaterialen is een mooie stap. Het effect hiervan wordt nog versterkt door meer kennis over de beste manier om met deze materialen om te gaan. Klanten kunnen bij Van Keulen daarom altijd terecht voor informatie en advies over duurzame materialen.

Kennis verspreiden we daarnaast via de Greenworks Academy: een initiatief van Saint-gobain distrubution. Met als installatiepartners Wasco en Oosterberg, beide installatietechnische groothandels.

De Greenworks Academy is hét kenniscentrum voor de bouw- en installatiebranche met als doel om op een zo laagdrempelig mogelijke manier kennis te vergroten en verspreiden over duurzaam bouwen en duurzame bouwmaterialen.

De Greenworks Academy biedt hiervoor een brede keuze aan trainingen en andere evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen over energieneutraal en circulair bouwen, energieneutraal renoveren en hoe om te gaan met het vanaf 2023 voor kantoren verplichte energielabel C. Daarnaast is er ook maatwerk mogelijk: training over een door u gekozen onderwerp in de Greenworks Academy Amsterdam.

Meer kennis over duurzaamheid is hard nodig

Kennis over duurzaamheid in de bouw is hard nodig, er is veel vraag naar vanuit de klanten van bouwbedrijven. Daarnaast is er ook een duidelijke sturing richting duurzaamheid door de overheid. Met ingang van 1 juli 2021 treedt bijvoorbeeld een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie van gebouwen (MPG).

Het doel hiervan is dat bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. Een volgende wijziging hangt alweer in de lucht: momenteel onderzoekt men de mogelijkheid om de nieuwe wettelijke eisen te verbreden van nieuwbouw naar renovaties, en naar andere gebouwen dan woningen. Dit moet leiden tot een halvering van de milieubelasting door bouwen in 2030. Het einddoel is volledig klimaatneutrale en circulaire bouw in 2050!