Gemeente Amsterdam controleert Tijdelijke Verkeersmaatregelen strenger

06-12-2021

Wil je in Amsterdam de weg laten afzetten, ergens rijden waar dat normaal niet mag of een container neerzetten op de stoep of in een parkeervak? Dan heb je toestemming nodig van de gemeente. Dit heet een Tijdelijke Verkeersmaatregel (TVM). Dat is op zich geen nieuws, maar we brengen dit graag extra onder de aandacht omdat de Gemeente Amsterdam de regels strenger gaat handhaven.
Tot voor kort werd er niet erg vaak gecontroleerd, maar dat gaat nu veranderen. De gemeente gaat niet alleen vaker, maar ook strenger controleren op zowel het hebben van een geldige ontheffing als op het naleven van de gedragsregels - ook voor chauffeurs. Dat betekent een grote kans op een fikse boete voor wie geen geldig TVM kan laten zien, of zich niet goed aan de regels houdt.

Opdrachtgever verantwoordelijk voor TVM

De opdrachtgever, vaak een hoofd- of onderaannemer, is verantwoordelijk voor de TVM. Van Keulen kan dit niet overnemen, de gemeente legt de verantwoordelijkheid hiervoor direct bij de opdrachtgever. Een opdrachtgever dient in alle gevallen zelf rechtstreeks een TVM bij de gemeente aan te vragen. Doe dit op tijd, want de gemeente kan tot wel 14 dagen afhandeltijd nodig hebben om de aanvraag te beoordelen.
Koop je bij Van Keulen Hout en Bouwmaterialen producten en laat je deze door ons bezorgen? Dan word je geacht van deze regels op de hoogte te zijn. Alleen dan blijft Van Keulen gevrijwaard van alle eventuele schade en boetes als gevolg van het niet of onvolledig naleven van de regels van de gemeente. Deze boetes hebben namelijk ook gevolgen voor de toekenning van RVV-ontheffingen aan onszelf.

Toon de vergunning vóór het lossen

De regels van de gemeente hebben consequenties voor alle bouwwerkzaamheden waaronder lossen, laden en hijswerkzaamheden van de te leveren goederen. Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk?

  1. De TVM-vergunning dien je te tonen aan onze chauffeur voordat er gelost wordt. Is er een controleur van de gemeente aanwezig, dan toon je daaraan uiteraard ook de vergunning.
  2. Kun je geen geldige TVM tonen? Dan is onze chauffeur gerechtigd om te vertrekken. De chauffeur is namelijk zelf hoofdelijk verantwoordelijk.
  3. Afleverbonnen dienen bij vertrek voorzien te zijn van een handtekening en de naam van de ontvanger in blokletters.
  4. De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden tussen 07.00 uur en 19.00 uur, Eerder en later is niet meer toegestaan, tenzij je hiervoor een vergunning hebt gekregen.

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen heeft zelf uiteraard alle benodigde andere vergunningen zoals een RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) binnen de huidige 7,5 ton zone en de Ontheffing RVV voor heel Amsterdam.

Zorg dat je op de hoogte bent

Tijdelijke Verkeersmaatregelen gelden overigens niet alleen in de gemeente Amsterdam. Ook andere gemeenten treffen steeds vaker vergelijkbare maatregelen. Waar je ook werkt, zorg altijd dat je op de hoogte bent van de plaatselijke regels. Het kan je een boete en oponthoud van je werkzaamheden schelen.

Breed pakket maatregelen gemeente Amsterdam

Naast de TVM kun je bij bouwwerkzaamheden in Amsterdam met nog veel meer maatregelen te maken krijgen. Voor het plaatsen van objecten bijvoorbeeld. Wil je een afvalcontainer of bouwmateriaal op een parkeerplaats zetten? Dan heb je een objectvergunning nodig.
Daarnaast is er nog de RVV-verkeersontheffing. Deze vraag je aan als je ergens wilt rijden waar dat normaal gesproken niet mag. Dat geldt bijvoorbeeld ook als je een gebied in Amsterdam in wil dat afgesloten is met paaltjes.

Geldigheid van de TVM

Een TVM is 4 maanden geldig. Een RVV heeft geen vaste geldigheidstermijn. Een verlopen RVV-ontheffing kan je niet verlengen. Is de geldigheidsdatum verstreken, dan moet je een nieuwe RVV aanvragen.
Er zijn veel kwetsbare kades en bruggen in Amsterdam. Om deze te beschermen gelden er sinds 1 oktober 2021 strengere regels voor zware voertuigen in de zogenoemde 7,5 ton-zone. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de TVM en de objectvergunning. Op amsterdam.nl/zwaarverkeer lees je er meer over.
Sowieso is een TVM en/of objectvergunning niet mogelijk op wegen langs kademuren die zijn afgesloten voor - zwaar - verkeer. Wil je meer weten over de TVM en andere maatregelen van de Gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld hoe je TVM- RVV- en objectvergunningen aanvraagt? Je leest er alles over op amsterdam.nl/veelgevraagd.

» PDF over de aanscherping regels zwaar verkeer binnenstad Amsterdam
» Onze Flyer over TVM