Van Keulen's duurzame bouwmaterialen

Onder de naam Greenworks biedt Van Keulen tal van geselecteerde duurzame bouwmaterialen uit het bestaande assortiment. Een, middels labeling, duidelijk herkenbaar assortiment 'groene producten', die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving. 

In de linker kolom vindt u alle Greenworks producten.

» Volg gratis trainingen in onze Greenworks AcademyBij de samenstelling van het Greenworks assortiment is zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, de koers die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en de milieuprestaties van het product. Hierbij wordt de gehele levenscyclus van een product in ogenschouw genomen; van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur tot en met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw.

» Bekijk veel gestelde vragen als PDF

Greenworks: de duurzame kenmerken in beeld gebracht
Van Keulen heeft voor elk Greenworks product een productinformatieblad opgesteld waarop direct te lezen is aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing, verpakking en certificaten.

Het productinformatieblad bevat tevens twee labels, te weten de ranking in de rekeninstrumenten (GPR Gebouw en GreenCalc+) en de Greenworksscore.

Ranking in rekeninstrumenten
Dit label geeft de branchegemiddelde milieubelasting van het betreffende product binnen het toepassingsgebied weer. De score is afkomstig uit het onderdeel materiaal van de rekeninstrumenten GPR gebouw en GreenCalc+.

Greenworksscore
De Greenworksscore is een door Van Keulen ontwikkelde methode om de duurzame  materiaal- en het productie eigenschappen inzichtelijk te maken. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 20. Middels deze score kan zeer eenvoudig binnen een bepaalde productgroep en toepassingsgebied het meest geschikte duurzame product worden gekozen.

Op basis van de Greenworks informatiebladen is het mogelijk het meest geschikte ‘groene’ product te kiezen voor uw project. Daarbij kan de insteek per project variëren. De nadruk kan bijvoorbeeld liggen op hergebruik of recycling van materialen, scores in de rekeninstrumenten, bepaalde vereiste certificeringen of juist op de producteigenschappen bij verwerking en onderhoud.

Dynamische processen
Van Keulen sluit met Greenworks aan op de huidige regelgeving en rekeninstrumenten en is tot stand gekomen na overleg met diverse partijen, met name Rijksoverheid, GPR Gebouw, Greencalc+ en BREEAM-NL. Omdat duurzaamheid en regelgeving dynamische processen zijn, wordt Greenworks, de methode en het productassortiment, regelmatig geactualiseerd.