FSC® en PEFC™ gecertificeerd

Hout en plaat, natuurlijk bij van Keulen

Elk jaar wordt er ongeveer 13 miljoen hectare bos vernietigd. Dat komt neer op 30 voetbalvelden per minuut!* Gelukkig beseffen we steeds meer wat de gevolgen van ontbossing zijn en wereldwijd nemen organisaties hun verantwoordelijkheid als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We zien een toenemende vraag naar FSC® en PEFC™ gecertificeerd hout. Zo moeten rijksoverheidsinstellingen sinds 2010 bij alle inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Provincies, gemeenten en waterschappen moeten dit bij de helft van de inkopen doen. Ook bij andere organisaties, zoals banken en woningcorporaties, is dit een zwaarwegend criterium.

In 2007 is een houtbeleid opgesteld welke de volgende eisen definieert voor verantwoordelijk kopen en verkopen van houtproducten:

  • Verantwoordelijk inkopen: er worden geen bedreigde/beschermde producten ingekocht. Al het aangekochte hout is afkomstig van een legale bron en verantwoord bosbeheer wordt gepromoot door aankoop van hout dat gecertificeerd is door het Forest Stewardship Council (FSC®) of door de Program for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC™). Leveranciers die in verband worden gebracht met het illegaal kappen van bossen, worden uit het leveranciersbestand verwijderd.
  • Verantwoordelijk verkopen: werknemers worden getraind en klanten worden ingelicht over de voordelen van duurzaam bosbeheer en de traceerbaarheid van het product.

Als onderdeel van het MVO-beleid van Van Keulen Hout en Bouwmaterialen is dit houtbeleid overgenomen en geïmplementeerd. Dit betekent dat wij sinds juli 2011 gecertificeerd zijn voor het verkopen van zowel FSC® als PEFC™ gecertificeerd hout- en plaatmateriaal. Daarmee kunnen wij u garanderen dat van de betreffende producten de herkomst uit duurzaam beheerde bossen is zeker gesteld.


Wat betekent dit voor u?
  • Een uitgebreid assortiment hout en plaat met FSC® of PEFC™ certificering.
  • Een breed standaard assortiment dat direct uit voorraad te leveren is.
  • Het gehele jaar speciale hout- en plaatacties.
  • Een deskundig adviesnetwerk met betrekking tot (duurzaam) hout en plaat.

Kortom, Van Keulen Hout en Bouwmaterialen is er klaar voor om u verder op weg te helpen met duurzaam bouwen, om zo ook onze steen bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving!

Zoek in onze webshop naar onze FSC® of PEFC™ gecertificeerde producten


» Naar website FSC®

» Naar website PEFCtm

» Hier kunt u de certificaten downloaden

» Meer over Van Keulen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

*Bron: Het Wereld Natuur Fonds (WWF)