Greenworks

Keurmerken

Dubokeur
Dubokeur wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen. Hier worden de producten beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van het broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA).

Bron: dubokeur.nl


Natureplus® - Seal of Quality
Natureplus is het internationale kwaliteitslabel voor duurzame bouwmaterialen, getest op gezondheid, milieu-vriendelijkheid en functionaliteit. Het label heeft als primair doel zowel consumenten als architecten, handel, bouwbedrijven en alle betrokkenen in de bouw middels een betrouwbare oriëntatie hulp te bieden op het gebied van duurzame producten, dat wil zeggen milieuvriendelijk en niet leidend tot eventuele gezondheidsrisico’s.

Bron: natureplus.org


EU Ecolabel
Het EU Ecolabel is het Europese keurmerk voor non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn, bijvoorbeeld door energie en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van uitstoot naar lucht, water of bodem.

Bron: eco-label.com


PEFC
PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd.

Bron: pefcnederland.nl


FSC
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Bron: fsc.nl


Cradle to Cradle
De kern van het Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.

De drie basisregels van Cradle to Cradle principe zijn:
• Afval = voedsel
• Zon is de energiebron
• Respect voor Diversiteit

Bron: epea.com


MRPI®
Met een MRPI® blad geven toeleverende bedrijven en branches milieu-informatie over hun producten. MRPI® is gebaseerd op een erkende LCA met een onafhankelijke toets. Een MRPI® blad past in een nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit, waarmee de milieuprestatie van gebouwen kan
worden berekend.

Bron: mrpi.nl


LEED
Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) is een internationaal erkend groen gebouw certificeringsysteem, waarbij een gebouw wordt ontworpen en gebouwd met als uitgangspunt om de prestaties, zoals energiebesparing, water-efficiëntie, CO2-uitstoot te verbeteren.

Bron: usgbc.org
Peter Bakker na 43 dienstjaren met welverdiend pensioen Team

Peter Bakker na 43 dienstjaren met welverdiend pensioen

10-12-2018 Peter, we zullen je missen!
Goed voor Van Keulen en voor het milieu: onze gloednieuwe DAF Van Keulen & zo

Goed voor Van Keulen en voor het milieu: onze gloednieuwe DAF

17-09-2018 Even voorstellen: onze nieuwe DAF


LEAN and GREEN
Take it Bag
GTL Fuel
Greenworks
The Blue Road
FSC PEFC
Saint Gobain